Vzdělávání

Odborná připravenost je předpokladem úspěchu ve všech oblastech lidské činnosti. Naše společnost pomáhá v našich kurzech připravovat odborníky v oblastech, kde dlouhodobě působíme a máme bohaté zkušenosti.

Naše kurzy jsou zaměřeny nejen na poskytnutí dostatečného teoretického základu, ale zejména na předání praktických dovedností, které umožní frekventantům našich kurzů prakticky realizovat činnosti, které se na kurzu naučili.

Kybernetická bezpečnost a ISMS
V oblasti kybernetické bezpečnosti máme připravenu řadu kurzů, které provedou účastníka od naprostých základů řízení bezpečnosti informací (manažer ISMS), přes problematiku kybernetické bezpečnosti (kurz manažera kybernetické bezpečnosti), dále přes zvládnutí role architekta kybernetické bezpečnosti (kurz architekta kybernetické bezpečnosti) až po kurz auditora kybernetické bezpečnosti.

Ochrana osobních údajů
V oblasti ochrany osobních údajů se v současnosti zaměřujeme na zásadní změny, které přináší nová právní úprava - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Kurzy jsou zaměřeny nejen na nejvýznamnější novinky a právní aspekty, které nová regulace přináší, ale i na související praktické změny v oblasti zpracování osobních údajů, včetně nových požadavků na provoz informačních systémů.

:: © I3 Consultants s.r.o. :: K Trninám 945/34, 163 00 Praha 6 ::