Ochrana osobních údajů

V současné době je problematika ochrany osobních údajů v ČR regulována zejména zákonem č. 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kterým byly do národního prostřední transformovány povinnosti k ochraně osobních údajů vyplývající ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Z dnešního pohledu je zcela zřejmé, že v současné době technologického vývoje, internetu a sofistikovaných sledovacích nástrojů již úprava tohoto zákona i směrnice neskýtá dostatečnou ochranu soukromí jednotlivců a stejně tak nereaguje na rozvoj globální digitální ekonomiky.

Takže, co bude dál? po docela klidném období, kdy jsme všichni nějakým způsobem více či méně reflektovali povinnosti k ochraně osobních údajů, nás čeká zcela zásadní změna, a to nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, neboli „GDPR“).

Faktem je, že stávajícím zákonem č. 101/2000 Sb. , se budeme řídit až do 24. května 2018. Dnem 25. května 2018 pak obecné nařízení o ochraně osobních údajů nabytím své účinnosti zruší jak Směrnici 95/46/ES, tak i národní zákon č. 101/2000 Sb.

Důležitou skutečností je fakt, že přechodové období probíhá právě teď, respektive v období od dubna 2016 do května 2018.

:: © I3 Consultants s.r.o. :: K Trninám 945/34, 163 00 Praha 6 ::